Kontakt

MŁYN OLIWSKI SP. Z O.O.
Ul. Spacerowa 18, 80-330 Gdańsk

Tel: +48 58 552 11 63,   E-mail: biuro@mlynoliwski.pl

NIP 5840301367,  REGON 190049987,  KRS 0000187523  VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ